image
image
image
Vigilance
Immovable property returns
Sl. No Name Designation IPR File No.

1

Shubham Taliyan

SO/C

160

2

Mayank Agrawal

SO/C

159

3

Mayank Sharma

SO/C

158

4

V. Venkatraj

CE(C2)

01

5

K.Venkateswara Rao

CE(Maint.)

02

6

Ashok C.Naik

CE(C3)

03

7

Arvind K. Deshmukh

SO/G

04

8

B.S.Shivaprasad

SO/H

05

9

V.Sudhendra

SO/G

06

10

Ratan Singh

SO/F

07

11

Rameshwer Sharma

CE(PCD)

08

12

V.K.Mishra

SO/G

09

13

A.S.Yadav

Head,GSS

10

14

P.S. Adekar

SO/E

11

15

S.B.Koli

SO/F

12

16

Rajiv Nayan

SO/G

13

17

K.Shivaprakasha

SO/H

14

18

P.Manoharan

SO/G

15

19

Milind Gowardhan

CE(C1)

16

20

R.S.Sohoni

SO/G

17

21

Anil V.Gavali

SO/G

18

22

R.Balaji

SO/G

19

23

N.Chakrabortty

SO/G

20

24

S.F.Kadam

SO/E

21

25

B.N.R. Prasanna

SO/G

22

26

R.T. Rajput

SO/F

23

27

G.Bhagavatheeswaran

SO/F

24

28

J.S. Segue

SO/E

25

29

N.Krishnasami

SO/G

26

30

S.P. Jawane

SO/E

27

31

Vivek P. Belokar

SO/G

28

32

Ramesh Shidava kumbhare

SO/E

29

33

V.Krishnan

SO/E

30

34

K.Saravana Kumar

SO/F

31

35

N.C.Pandey

SO/E

32

36

A.K. Jana

SO/G

33

37

J.D Yevale

SO/E

34

38

A.N.krishnakumar

SO/G

35

39

Sujit Basak

Head,Design(E&M)

36

40

Birbal Singh

SO/G

37

41

Suchitta Pal

SO/G

38

42

H.G. Vaje

SO/F

39

43

K. Unnikrishnan

SO/F

40

44

D. Johnson Asir Isaac

SO/F

41

45

Lalaram

SO/E

42

46

R.M. Jakate

CE (Mech./Elect.)

43

47

Sunil Kumar Agarwal

SO/E

44

48

Pramod Kumar Verma

SO/E

45

49

Prem Kumar Pal

SO/D

46

50

H.S. Sharma

SO/E

47

51

Ansari Abdul Salam

SO/E

48

52

L.P. Keshari

SO/E

49

53

B.N. Prasad

SO/D

50

54

V.R. Singh

SO/E

51

55

Narendra Kumar

SO/F

52

56

Shailendra Bhadur Singh

SO/F

53

57

Alok Kumar Mathur

SO/F

54

58

Arvind V. Shroff

SO/G

55

59

Nishant Kishore Rai

SO/G

56

60

R. Rajeev Kumar

SO/E

57

61

Janthalur N. Nagaraj

SO/F

58

62

Anshu Gupta

SO/F

59

63

Pradeep S. Salunke

SO/D

60

64

Sameer J. Jadhav

SO/F

61

65

B. Padmanabham

SO/E

62

66

Santosh Kisan Bhise

SO/E

63

67

Rosi Reddy Kurri

SO/E

64

68

D.K. Bajpai

SO/E

65

69

Subhash Chandra Dass

SO/E

66

70

Ram Chandra Sharma

SO/E

67

71

R.C. Mallik

Head,CQD

68

72

Ashok Kumar Jain

SO/G

69

73

Sanjay Kumar

SO/G

70

74

Sanjay Raghunath Bagul

SO/E

71

75

Satish Kumar Saini

SO/F

72

76

M. Nagarajan

SO/D

73

77

Venkata Ramesh Angara

SO/E

74

78

V. Satish Kumar

SO/E

75

79

Sonali Shukla

SO/D

76

80

Sandeep S. Kshirsagar

SO/E

77

81

Ravi Prakash Pareek

SO/D

78

82

Sudhir Tikadasji Ninawe

SO/E

79

83

Kaushik Basu

SO/E

80

84

Pratap Kumar Panda

SO/F

81

85

R. Thirunavukarasu

SO/E

82

86

Anand Narayan Shukla

SO/C

83

87

Seema B. Nair

SO/C

84

88

Santosh Kumar

SO/D

85

89

Suman B. Mudulakar

SO/D

86

90

Anshuman Shukla

SO/C

87

91

Smt. Anjali R Karda

SO/D

88

92

Parimala Ganesan

DCA

89

93

G.S. Karwade

AO-III(K)

90

94

Abhijit Vishnu Mohite

TO/D

91

95

S. N. Shetty

FOREMAN-C

92

96

P.S.S. Prasad

SA/G

93

97

B.H. Mahale

DM/E

94

98

Y. K. Mahajan

SA/F

95

99

P.T. Naukudkar

SA/G

96

100

Hari Lal Yadav

SA/G

97

101

M.G. Kothale

SA/F

98

102

L.R. Gajankush

SA/F

99

103

J.S. Jadhav

DM/E

100

104

S.S. Kumavat

DM/E

101

105

Yatin V. Koli

DM/E

102

106

B.R. Tambe

SA/F

103

107

S.H. Nakhwa

DM/E

104

108

Yashwant R. Gadhe

SA/F

105

109

K. Parimalakanthan

SA/G

106

110

J.J. Salawkar

DM/E

107

111

Sreekumar K. Nair

SA/G

108

112

Shaikh Abdul Jalil A. A.

SA/G

109

113

G.M. Deshpande

SA/F

110

114

Samar Bhagat

SA/F

111

115

Rajesh S. Rediz

SA/F

112

116

Ruturaj Y. Thanekar

SA/F

113

117

D.B. Chandekar

SA/E

114

118

Narendra Singh Pal

SA/F

115

119

A. P. Chourasia

SA/F

116

120

Divan Singh

SA/E

117

121

Swaminath

SA/E

118

122

Kali Das Roy

SA/G

119

123

P.R. More

SA/E

120

124

Santosh R. Amritwar

SA/E

121

125

Suresh Kumar V. Prasad

SA/E

122

126

Shanti Prasad Sharma

SA/F

123

127

Sanjay Vaman Shinde

SA/E

124

128

Vijay L. Gupta

TO/C

125

129

M. V. Tambe

SA/E

126

130

Sibaram Amanta

SO/E

127

131

Pinaki Sen

SO/E

128

132

Kamalendu Mahapatra

SO/H

129

133

Dipayan Sengupta

SO/G

130

134

S.B. Bose

CAO

132

135

Harish Kumar

SO/D

133

136

Rakesh Ranjan

TO/C

134

137

S.K. Bojja

TO/C

135

138

Karri Vinod Kumar

TO/C

136

139

Piyush Jain

SO/C

137

140

Amit Singh

SO/D

138

141

Rajneesh Kumar

SO/D

139

142

Smt.Aburadha Dodke

DD (OL)

157

143

Jitendra Gupta

SO/C

140

144

Anil Kumar

SO/C

141

145

Raushan Kumar

SO/C

142

146

Smt. Ritu R. Chavan

Dy. CSO

143

147

N.Sreekumar

JC (F&A)

144

148

A.R.Gajaml

CSO

145

149

Smt.Jayashree S.

AO-||| (J)

146

150

Shravan Tanjore

SO/D

147

151

Gaurav Trivedi

TO/C

148

152

Kum.Narmada Rajaram

TO/C

149

153

Hrishikesh Ambadas Kurangal

SO/C

150

154

Amandeep Kundu

SO/C

151

155

A.G. Rajendra Babu

TO/E

131

156

Alark Patidar

SO/C

152

157

Anil Srivastava

Director

153

158

Smt.S.Komalvalli

AO-||| (S)

154

159

A.P. Bavaskar

SO/G

155

160

Kalyan Singh

SO/E

156