image
image
image
Vigilance
Immovable property returns
Sl. No Name Designation IPR File No.

1

V. Venkatraj

CE(C2)

01

2

K.Kasiperumal

CE(C4)

02

3

K.L.Modi

SO/F

03

4

N.P.Ganeshan

SO/F

04

5

K.Venkateswara Rao

CE(Maint.)

05

6

Ashok C.Naik

CE(C3)

06

7

Arvind K. Deshmukh

SO/G

07

8

B.S.Shivaprasad

SO/G

08

9

V.Sudhendra

SO/G

09

10

Ratan Singh

SO/F

10

11

Rameshwer Sharma

CE(PCD)

11

12

V.K.Mishra

Head,H&CMS

12

13

Pendela Gnani

SO/E

13

14

A.S.Yadav

Head,GSS

14

15

P.S. Adekar

SO/E

15

16

S.B.Koli

SO/F

16

17

Rajiv Nayan

SO/G

17

18

K.Shivaprakasha

SO/G

18

19

P.Manoharan

SO/G

19

20

Milind Gowardhan

CE(C1)

20

21

R.S.Sohoni

SO/G

21

22

Anil V.Gavali

SO/G

22

23

R.Balaji

SO/G

23

24

N.Chakrabortty

SO/F

24

25

S.F.Kadam

SO/E

25

26

B.N.R. Prasanna

SO/G

26

27

R.T. Rajput

SO/F

27

28

G.Bhagavatheeswaran

SO/F

28

29

J.S. Segue

SO/E

29

30

N.Krishnasami

SO/G

30

31

S.P. Jawane

SO/E

31

32

C.Ravichandran

SO/F

32

33

Vivek P. Belokar

SO/G

33

34

Md Azmatullah khan

SO/G

34

35

Ramesh Shidava kumbhare

SO/E

35

36

V.Krishnan

SO/E

36

37

K.Saravana Kumar

SO/F

37

38

N.C.Pandey

SO/E

38

39

A.K. Jana

SO/G

39

40

J.D Yevale

SO/E

40

41

A.N.krishnakumar

SO/G

41

42

M.P. Rege

SO/G

42

43

Sujit Basak

Head,Design(E&M)

43

44

Birbal Singh

SO/G

44

45

Suchitta Pal

SO/G

45

46

H.G. Vaje

SO/E

46

47

K. Unnikrishnan

SO/F

47

48

D. Johnson Asir Isaac

SO/E

48

49

Lalaram

SO/E

49

50

R.M. Jakate

CE (Mech./Elect.)

50

51

Sunil Kumar Agarwal

SO/D

51

52

Pramod Kumar Verma

SO/E

52

53

Prem Kumar Pal

SO/D

53

54

H.S. Sharma

SO/E

54

55

Ansari Abdul Salam

SO/E

55

56

L.P. Keshari

SO/D

56

57

B.N. Prasad

SO/D

57

58

V.R. Singh

SO/E

58

59

Narendra Kumar

SO/F

59

60

Shailendra Bhadur Singh

SO/F

60

61

Alok Kumar Mathur

SO/F

61

62

Arvind V. Shroff

SO/G

62

63

Nishant Kishore Rai

SO/G

63

64

R. Rajeev Kumar

SO/E

64

65

Janthalur N. Nagaraj

SO/F

65

66

Anshu Gupta

SO/F

66

67

Pradeep S. Salunke

SO/D

67

68

Sameer J. Jadhav

SO/F

68

69

B. Padmanabham

SO/E

69

70

Santosh Kisan Bhise

SO/E

70

71

Rosi Reddy Kurri

SO/E

71

72

D.K. Bajpai

SO/E

72

73

Subhash Chandra Dass

SO/E

73

74

Ram Chandra Sharma

SO/E

74

75

R.C. Mallik

Head,QS

75

76

Ashok Kumar Jain

SO/G

76

77

Sanjay Kumar

SO/G

77

78

Sanjay Raghunath Bagul

SO/E

78

79

Satish Kumar Saini

SO/F

79

80

M. Nagarajan

SO/D

80

81

Venkata Ramesh Angara

SO/E

81

82

V. Satish Kumar

SO/D

82

83

Sonali Shukla

SO/D

83

84

Sandeep S. Kshirsagar

SO/E

84

85

Ravi Prakash Pareek

SO/D

85

86

Sudhir Tikadasji Ninawe

SO/E

86

87

Kaushik Basu

SO/E

87

88

Pratap Kumar Panda

SO/F

88

89

R. Thirunavukarasu

SO/E

89

90

Anand Narayan Shukla

SO/C

90

91

Seema B. Nair

SO/C

91

92

Santosh Kumar

SO/D

92

93

Suman B. Mudulakar

SO/D

93

94

Anshuman Shukla

SO/C

94

95

Smt. Anjali R Karda

SO/D

95

96

N.S. Gabhane

DIRECTOR

96

97

Parimala Ganesan

DCA

97

98

G.S. Karwade

AO-III(K)

98

99

Abhijit Vishnu Mohite

TO/D

99

100

B. Jagan Mohan Rao

AO-III(R)

100

101

S. N. Shetty

FOREMAN-C

101

102

D.S. Gawai

Tech.(Sup)/A(DRG)

102

103

P.S.S. Prasad

SA/G

103

104

B.H. Mahale

DM/E

104

105

Y. K. Mahajan

SA/F

105

106

D. N. Pandey

SA/F

106

107

S. Arumugam

SA/G

107

108

P.T. Naukudkar

SA/G

108

109

Hari Lal Yadav

SA/G

109

110

M.G. Kothale

SA/F

110

111

L.R. Gajankush

SA/F

111

112

J.S. Jadhav

DM/E

112

113

S.S. Kumavat

DM/E

113

114

Yatin V. Koli

DM/E

114

115

B.R. Tambe

SA/F

115

116

S.H. Nakhwa

DM/E

116

117

Yashwant R. Gadhe

SA/F

117

118

K. Parimalakanthan

SA/G

118

119

J.J. Salawkar

DM/E

119

120

Sreekumar K. Nair

SA/F

120

121

Shaikh Abdul Jalil A. A.

SA/F

121

122

K. P. Bhojwani

SA/F

122

123

G.M. Deshpande

SA/F

123

124

Samar Bhagat

SA/E

124

125

Rajesh S. Rediz

SA/F

125

126

Ruturaj Y. Thanekar

SA/F

126

127

D.B. Chandekar

SA/E

127

128

Narendra Singh Pal

SA/F

128

129

A. P. Chourasia

SA/E

129

130

Divan Singh

SA/E

130

131

Swaminath

SA/E

131

132

Kali Das Roy

SA/G

132

133

P.R. More

SA/E

133

134

Santosh R. Amritwar

SA/E

134

135

Suresh Kumar V. Prasad

SA/E

135

136

Shanti Prasad Sharma

SA/F

136

137

Sanjay Vaman Shinde

SA/E

137

138

Vijay L. Gupta

TO/C

138

139

M. V. Tambe

SA/E

139

140

Sibaram Amanta

SO/E

140

141

Pinaki Sen

SO/E

141

142

Kamalendu Mahapatra

SO/H

142

143

Dipayan Sengupta

SO/G

143

144

Dusmant Kumar Samal

SO/F

144

145

S.B. Bose

CAO

145

146

Harish Kumar

SO/D

146

147

Rakesh Ranjan

TO/C

147

148

S.K. Bojja

TO/C

148

149

Karri Vinod Kumar

TO/C

149

150

Piyush Jain

SO/C

150

151

Amit Singh

SO/C

151

152

Jamuna Prasad

SO/E

152

153

Rajneesh Kumar

SO/D

153

154

Narsingh Ram

DD (OL)

154

155

Jitendra Gupta

SO/C

155

156

Anil Kumar

SO/C

156

157

Raushan Kumar

SO/C

157

158

Smt. Ritu R. Chavan

Dy. CSO

158

159

Shravan Tanjore

SO/D

159

160

Gaurav Trivedi

TO/C

160

161

Kum. Narmada Rajaram

TO/C

161

162

Smt. Jayashree S.

AO-III(J)

162

163

Hrishikesh Ambadas Kurangal

SO/C

163

164

Vibhor Goyal

SO/C

164

165

Amandeep Kundu

SO/C

165

166

Alark Patidar

SO/C

166

167

A.G. Rajendra Babu

TO/E

167

168

N. Sreekumar

JC(F&A)

168

169

A.R. Gajmal

Dy. CSO

169