image
image
image
Vigilance
Immovable property returns
Sl. No Name Designation IPR File No.

1

Shri Bharat Kumar Jain

OS,Director

17100554

2

Shri Sanjay Kumar Jaiswal

O.S

17100542

3

Shri A.K. Jana

SO/H

17100256

4

Shri A.S. Yadav

SO/H

17100179

5

Shri Anil D Pundalik

SO/H+

17100538

6

Shri B.N.R. Prasanna

SO/H

17100208

7

Shri K. Mahapatra

SO/H

17100531

8

Shri K. Shivaprakasha

SO/H

17100187

9

Shri Milind Gowardhan

SO/H

17100196

10

Shri A.K. Mathur

SO/G

17100326

11

Shri A.P. Bavaskar

SO/G

17100518

12

Shri A.V. Gavali

SO/G

17100202

13

Shri Anshu Gupta

SO/G

17100333

14

Shri Arvind V. Shroff

SO/G

17100327

15

Shri D.Sengupta

SO/G

17100545

16

Shri Janthalur N. Nagaraj

SO/G

17100332

17

Shri K. Saravana Kumar

SO/G

17100241

18

Shri Pratap Kumar Panda

SO/G

17100406

19

Shri Rajiv Nayan

SO/G

17100186

20

Shri S.B. Koli

SO/G

17100185

21

Shri Sameer J. Jadhav

SO/G

17100337

22

Shri Sanjay Kumar

SO/G

81500041

23

Shri Satish Kumar Saini

SO/G

17100387

24

Shri V.P.Belokar

SO/G

17100224

25

Dr V. Satish Kumar

SO/F

17100394

26

Shri A.G. Rajendra Babu

TO/F

81500036

27

Shri Dharmendra Kumar Bajpai

SO/F

17100355

28

Shri H.G. Vaje

SO/F

17100301

29

Shri J.D. Yevale

SO/F

17100258

30

Shri Koushik Basu

SO/F

17100401

31

Shri N.C. Pandey

SO/F

17100250

32

Shri Narendra Kumar

SO/F

17100324

33

Shri Pramod Kumar Verma

SO/F

17100317

34

Shri R. Rajeev Kumar

SO/F

17100331

35

Shri R.T. Rajput

SO/F

17100209

36

Shri Ratan Singh

SO/F

17100146

37

Shri Rosi Reddy Kurri

SO/F

17100353

38

Shri Sandeep S. Kshirsagar

SO/F

17100397

39

Shri Sanjay Raghunath Bagul

SO/F

17100386

40

Shri Santosh Kisan Bhise

SO/F

17100352

41

Shri Shailendra Bahadur Singh

SO/F

17100325

42

Shri Sudhir T.Ninawe

SO/F

17100400

43

Shri V. Ramesh Babu Angara

SO/F

17100393

44

Shri V.R. Singh

SO/F

17100323

45

Shri B.N. Prasad

SO/E

17100322

46

Shri Harish Kumar

SO/E

17100467

47

Shri M. Nagarajan

SO/E

17100392

48

Shri P.S. Salunke

SO/E

17100334

49

Shri Prem Kumar Pal

SO/E

17100318

50

Shri R. Thirunavukarasu

SO/E

17100409

51

Shri R.S. Kumbhare

SO/E

17100234

52

Shri Rajneesh Kumar

SO/E

17100483

53

Shri Ravi Prakash Pareek

SO/E

17100399

54

Shri Santosh Kumar

SO/E

17100422

55

Shri Shravan Tanjore

SO/E

17100495

56

Shri Suman Babu Mudulakar

SO/E

81500042

57

Shri Sunil Kumar Agrawal

SO/E

17100316

58

Shri. Amit Singh

SO/E

17100479

59

Smt Anjali R. Karda

SO/E

17100432

60

Smt. Sonali Shukla

SO/E

17100396

61

Kum Narmada Rajaram

TO/D

17100497

62

Shri A.N. Shukla

SO/D

17100418

63

Shri Abhijit Vishnu Mohite

TO/D

17100457

64

Shri Agrawal Mayank

SO/D

17100520

65

Shri Amandeep Kundu

SO/D

17100503

66

Shri Anil Kumar

SO/D

17100492

67

Shri Anshumaan Shukla

SO/D

17100506

68

Shri Gaurav Trivedi

TO/D

17100496

69

Shri Hrishikesh A Kurangal

SO/D

17100501

70

Shri Jitendra Gupta

SO/D

17100491

71

Shri Raushan Kumar

SO/D

17100493

72

Shri Satheesh kumar Bojja

TO/D

17100559

73

Shri Sharma Mayank

SO/D

17100521

74

Shri Siddhartha Dhariwal

SO/D

17100537

75

Shri Soubhagya Karmakar

SO/D

17100535

76

Shri Suyash Subhash Patkar

SO/D

81500043

77

Shri Tajinder Singh Lamba

SO/D

17100536

78

Shri Taliyan Shubham

SO/D

17100519

79

Shri Vijay Lalbahadur Gupta

TO/D

17100475

80

Shri. Karri vinod Kumar

TO/D

17100471

81

Shri. Piyush Jain

SO/D

17100478

82

Shri. Rakesh Ranjan

TO/D

17100469

83

Smt. Seema B. Nair

SO/D

17100419

84

Shri Ankur Mehta

SO/C

17100577

85

Shri Arun

SO/C

17100560

86

Shri Shubham Kumar

SO/C

17100564

87

Shri Shubhash Patel

SO/C

17100565

88

Shri Srinjay Das

SO/C

17100549

89

Shri Laxman R Gajankush

SA/G

27100099

90

Shri M.G. Kothale

SA/G

27100097

91

Shri N.S. Pal

SA/G

27100141

92

Shri P.T. Naukudkar

SA/G

27100085

93

Shri R.S. Rediz

SA/G

27100135

94

Shri R.Y. Thanekar

SA/G

27100137

95

Shri S.K. Nair

SA/G

27100118

96

Shri Shaikh Abdul Jalil

SA/G

27100123

97

Shri Y.R. Gadhe

SA/G

27100111

98

Shri A.P. Chourasia

SA/F

27100144

99

Shri B.R. Tambe

SA/F

27100105

100

Shri D.B. Chandekar

SA/F

27100138

101

Shri Divan Singh

SA/F

27100146

102

Shri M.V. Tambe

SA/F

27300232

103

Shri P.R. More

SA/F

27100149

104

Shri S.P. Sharma

SA/F

27100154

105

Shri Sanjay Vaman Shinde

SA/F

27100155

106

Shri Santosh R. Amritwar

SA/F

27100151

107

Shri Sureshkumar V.Prasad

SA/F

27100153

108

Shri Swami Nath

SA/F

27100147

109

Smt Shailaja Prakasam

CAO

17100566

110

Shri A. Vignesh

SA/E

27100177

111

Shri A.V. Hire

SA/E

25400282

112

Shri Alock Saxena

SA/E

27100173

113

Shri Amit H Khare

SA/E

27100181

114

Shri K. Sai Kannan

JC(F&A)

17100570

115

Shri Kailas Baburao Meshram

SA/E

27100209

116

Shri Nutan Nandkumar Bhosale

SA/E

27100178

117

Shri Samson R. Patel

SA/E

27100158

118

Shri Shashikant S.Kadam

SA/E

27100172

119

Shri Swapnil Ashok Borkar

SA/E

27100182

120

Shri Tukaram P. Kori

SA/E

27100185

121

Shri Vijyant

SA/E

27100175

122

Smt. Meenakshi Singh

SA/E

27100183

123

Smt.Sanju Kumari

SA/E

27100166

124

Shri K Sudhakar

AO-III

17100561

125

Shri P D Vasudevan

AO-III

17100578

126

Smt Asha Jaison

AO-III

17100579

127

Smt Anuradha P Dodke

DD(OL)

17100526

128

Shri J.J. Salavkar

TSA/Drg

27100117

129

Shri J.S. Jadhav

TSA/Drg

27100100

130

Shri S.S. Kumavat

TSA/Drg

27100101

131

Shri Y.V. Koli

TSA/Drg

27100103

132

Shri Ravindra S. Negi

DM/E

27100160

133

Shri Vijay S.Shirgaonkar

DM/E

27100159

134

Shri D.F. Gonsalves

Sr T/J

37300084

135

Shri E. Dharmalingam

Sr T/J

27300208

136

Shri Harry Lobo

Sr T/J

25400216

137

Shri J.S. Bhavsar

Sr T/J

27300204

138

Shri K.S. Harikumar

Sr T/J

27300220

139

Shri N.R. Fondekar

Sr T/J

25400181

140

Shri Nazeemkhan Noorkhan

Sr T/J

37300083

141

Shri P.K. Mandal

Sr T/J

27300206

142

Shri S.A. Shinde

Sr T/J

27300248

143

Shri S.M. Vidyanandhan

Sr T/J

27300222

144

Shri S.R. Mali

Sr T/J

25400204

145

Shri V.Y. Salgaonkar

Sr T/J

37300057

146

Shri S.N. Shetty

FM/D

25200103