image
image
image
Vigilance
Immovable property returns
Sl. No Name Designation IPR File No.

1

Shri Bharat Kumar Jain

OS,Director

17100554

2

Shri Sanjay Kumar Jaiswal

O.S

17100542

3

Shri A.K. Jana

SO/H

17100256

4

Shri A.S. Yadav

SO/H

17100179

5

Shri Anil D Pundalik

SO/H+

17100538

6

Shri B.N.R. Prasanna

SO/H

17100208

7

Shri B.S. Shivaprasad

SO/H

17100136

8

Shri K. Mahapatra

SO/H

17100531

9

Shri K. Shivaprakasha

SO/H

17100187

10

Shri K. Venkateswara Rao

SO/H+

17100124

11

Shri Milind Gowardhan

SO/H

17100196

12

Shri Sujit Basak

SO/H

17100296

13

Shri V.K. Mishra

SO/H

17100155

14

Dr Nishant Kishore Rai

SO/G

17100328

15

Shri A.K. Mathur

SO/G

17100326

16

Shri A.P. Bavaskar

SO/G

17100518

17

Shri A.V. Gavali

SO/G

17100202

18

Shri Anshu Gupta

SO/G

17100333

19

Shri Arvind V. Shroff

SO/G

17100327

20

Shri D.Sengupta

SO/G

17100545

21

Shri K. Saravana Kumar

SO/G

17100241

22

Shri Pratap Kumar Panda

SO/G

17100406

23

Shri Rajiv Nayan

SO/G

17100186

24

Shri S.B. Koli

SO/G

17100185

25

Shri Sameer J. Jadhav

SO/G

17100337

26

Shri Sanjay Kumar

SO/G

81500041

27

Shri Satish Kumar Saini

SO/G

17100387

28

Shri V.P.Belokar

SO/G

17100224

29

Shri A.G. Rajendra Babu

TO/F

81500036

30

Shri B. Padmanabham

SO/F

17100346

31

Shri D.J.A Isaac

SO/F

17100305

32

Shri Dharmendra Kumar Bajpai

SO/F

17100355

33

Shri H.G. Vaje

SO/F

17100301

34

Shri J.D. Yevale

SO/F

17100258

35

Shri Janthalur N. Nagaraj

SO/F

17100332

36

Shri N.C. Pandey

SO/F

17100250

37

Shri Narendra Kumar

SO/F

17100324

38

Shri Pramod Kumar Verma

SO/F

17100317

39

Shri R. Rajeev Kumar

SO/F

17100331

40

Shri R.T. Rajput

SO/F

17100209

41

Shri Ratan Singh

SO/F

17100146

42

Shri Rosi Reddy Kurri

SO/F

17100353

43

Shri Sandeep S. Kshirsagar

SO/F

17100397

44

Shri Sanjay Raghunath Bagul

SO/F

17100386

45

Shri Santosh Kisan Bhise

SO/F

17100352

46

Shri Shailendra Bahadur Singh

SO/F

17100325

47

Dr V. Satish Kumar

SO/E

17100394

48

Shri B.N. Prasad

SO/E

17100322

49

Shri Harish Kumar

SO/E

17100467

50

Shri Kalyan Singh

SO/E

17100517

51

Shri Koushik Basu

SO/E

17100401

52

Shri M. Nagarajan

SO/E

17100392

53

Shri P.S. Salunke

SO/E

17100334

54

Shri Prem Kumar Pal

SO/E

17100318

55

Shri R. Thirunavukarasu

SO/E

17100409

56

Shri R.S. Kumbhare

SO/E

17100234

57

Shri Rajneesh Kumar

SO/E

17100483

58

Shri Ravi Prakash Pareek

SO/E

17100399

59

Shri Santosh Kumar

SO/E

17100422

60

Shri Shravan Tanjore

SO/E

17100495

61

Shri Sudhir T.Ninawe

SO/E

17100400

62

Shri Suman Babu Mudulakar

SO/E

81500042

63

Shri Sunil Kumar Agrawal

SO/E

17100316

64

Shri V. Ramesh Babu Angara

SO/E

17100393

65

Shri V.R. Singh

SO/E

17100323

66

Shri. Amit Singh

SO/E

17100479

67

Smt. Sonali Shukla

SO/E

17100396

68

Kum Narmada Rajaram

TO/D

17100497

69

Shri A.N. Shukla

SO/D

17100418

70

Shri Abhijit Vishnu Mohite

TO/D

17100457

71

Shri Agrawal Mayank

SO/D

17100520

72

Shri Amandeep Kundu

SO/D

17100503

73

Shri Anil Kumar

SO/D

17100492

74

Shri Anshumaan Shukla

SO/D

17100506

75

Shri Gaurav Trivedi

TO/D

17100496

76

Shri Hrishikesh A Kurangal

SO/D

17100501

77

Shri Jitendra Gupta

SO/D

17100491

78

Shri Raushan Kumar

SO/D

17100493

79

Shri Satheesh kumar Bojja

TO/D

17100559

80

Shri Sharma Mayank

SO/D

17100521

81

Shri Soubhagya Karmakar

SO/D

17100535

82

Shri Suyash Subhash Patkar

SO/D

81500043

83

Shri Taliyan Shubham

SO/D

17100519

84

Shri Vijay Lalbahadur Gupta

TO/D

17100475

85

Shri. Karri vinod Kumar

TO/D

17100471

86

Shri. Piyush Jain

SO/D

17100478

87

Shri. Rakesh Ranjan

TO/D

17100469

88

Smt Anjali R. Karda

SO/D

17100432

89

Shri Arun

SO/C

17100560

90

Shri Shubham Kumar

SO/C

17100564

91

Shri Shubhash Patel

SO/C

17100565

92

Shri Siddhartha Dhariwal

SO/C

17100537

93

Shri Srinjay Das

SO/C

17100549

94

Shri Tajinder Singh Lamba

SO/C

17100536

95

Smt. Seema B. Nair

SO/D

17100419

96

Shri Laxman R Gajankush

SA/G

27100099

97

Shri N.S. Pal

SA/G

27100141

98

Shri P.T. Naukudkar

SA/G

27100085

99

Shri R.S. Rediz

SA/G

27100135

100

Shri S.K. Nair

SA/G

27100118

101

Shri Shaikh Abdul Jalil

SA/G

27100123

102

Shri Y.R. Gadhe

SA/G

27100111

103

Shri A.P. Chourasia

SA/F

27100144

104

Shri B.R. Tambe

SA/F

27100105

105

Shri D.B. Chandekar

SA/F

27100138

106

Shri Divan Singh

SA/F

27100146

107

Shri G.M. Deshpande

SA/F

27100129

108

Shri M.G. Kothale

SA/F

27100097

109

Shri M.V. Tambe

SA/F

27300232

110

Shri R.Y. Thanekar

SA/F

27100137

111

Shri S.P. Sharma

SA/F

27100154

112

Shri Sanjay Vaman Shinde

SA/F

27100155

113

Shri Santosh R. Amritwar

SA/F

27100151

114

Shri Sureshkumar V.Prasad

SA/F

27100153

115

Shri Swami Nath

SA/F

27100147

116

Smt Shailaja Prakasam

CAO

17100566

117

Shri A. Vignesh

SA/E

27100177

118

Shri Alock Saxena

SA/E

27100173

119

Shri Amit H Khare

SA/E

27100181

120

Shri P.G. Gawand

SA/E

25400224

121

Shri P.R. More

SA/E

27100149

122

Shri Samson R. Patel

SA/E

27100158

123

Shri Shashikant S.Kadam

SA/E

27100172

124

Shri Swapnil Ashok Borkar

SA/E

27100182

125

Shri Vijyant

SA/E

27100175

126

Smt.Sanju Kumari

SA/E

27100166

127

Shri Aroop Banerjee

AO-III

17100541

128

Shri K Sudhakar

AO-III

17100561

129

Smt S Komalavalli

AO-III

17100516

130

Shri R Balakrishnan

Sr AO

17100509

131

Smt Anuradha P Dodke

DD(OL)

17100526

132

Smt Suma Jayaraj Menon

DCA

17100562

133

Shri B.H. Mahale

TSA/Drg

27100063

134

Shri J.S. Jadhav

TSA/Drg

27100100

135

Shri S.S. Kumavat

TSA/Drg

27100101

136

Shri Y.V. Koli

TSA/Drg

27100103

137

Shri J.J. Salavkar

DM/E

27100117

138

Shri Vijay S.Shirgaonkar

DM/E

27100159

139

Shri S.N. Shetty

FM/D

25200103

140

Shri E. Dharmalingam

Sr T/J

27300208

141

Shri Harry Lobo

Sr T/J

25400216

142

Shri P.K. Mandal

Sr T/J

27300206

143

Shri S.M. Vidyanandhan

Sr T/J

27300222

144

Shri S.R. Mali

Sr T/J

25400204

145

Shri V.Y. Salgaonkar

Sr T/J

37300057