image
image
image
Vigilance
Immovable property returns
Sl. No Name Designation IPR File No.

1

Arun

SO/C

529

2

K.Sudhakar

AO-III

0225

3

S.M.Vidyanandhan

Sr T/J

0138

4

Sanju Kumari

SA/E

034

5

P.G.Gawand

SA/E

950

6

Amit H Khare

SA/E

937

7

Alock Saxena

SA/E

931

8

Bharat Kumar Jain

Director

1255

9

G.Y.Suryawanshi

Sr T/J

355

10

H.Muthyalappa

Sr T/J

356

11

M.T.Parab

Sr T/J

194

12

R.Balakrishnan

SAO

1147

13

Samson R.Patel

SA/E

267

14

Shashikant S.Kadam

SA/E

780

15

Srinjay Das

SO/C

1259

16

Vijyant

SA/E

279

17

Smt.Reeta.S.Ghogale

SAO

1153

18

K.V.Rao

SO/H+

2

19

B.S.Shivprasad

SO/H

5

20

V.Sudhendra

SO/G

6

21

Ratan singh

SO/F

7

22

V.K.Mishra

SO/G

9

23

A.S.Yadav

SO/H

10

24

Satish B Koli

SO/G

12

25

Rajiv Nayan

SO/G

13

26

K.Shivaprakasha

SO/H

14

27

Milind Gowardhan

SO/H

16

28

Anil V Gavali

SO/G

18

29

R.Balaji

SO/G

19

30

P.R.More

SA/E

20

31

B N R Prasanna

SO/G

22

32

R.T.Rajput

SO/F

23

33

Shrikant P Jawne

SO/E

27

34

Vivek P Belokar

SO/G

28

35

R.S.Kumbhare

SO/E

29

36

Dipayan Sengupta

SO/G

30

37

Saravana Kumar

SO/F

31

38

N.C.Pandey

SO/E

32

39

A.K.Jana

SO/H

33

40

J.D.Yevale

SO/E

34

41

Sujit Basak

SO/G

36

42

H.G.Vaje

SO/F

39

43

D.J.Isaac

SO/F

41

44

Sunil Kumar Agrawal

SO/E

44

45

P.K.Verma

SO/E

45

46

Prem Kumar Pal

SO/E

46

47

B.N.Prasad

SO/D

50

48

V.R.Singh

SO/E

51

49

Narendra Kumar

SO/F

52

50

Shailendra B Singh

SO/F

53

51

A.K.Mathur

SO/F

54

52

Arvind V Shroff

SO/G

55

53

Nishant Kishore Rai

SO/G

56

54

R.Rajeev kumar

SO/E

57

55

Janthalur Nagaraj

SO/F

58

56

Anshu gupta

SO/F

59

57

Pradeep S Salunke

SO/D

60

58

Sammer J Jadhav

SO/F

61

59

B.Padmabham

SO/E

62

60

S.K.Bhise

SO/E

63

61

D.K.Bajpai

SO/E

65

62

Sanjay Kumar

SO/G

70

63

Sanjay R Bagul

SO/F

71

64

Satish Kumar Saini

SO/F

72

65

M.Nagarajan

SO/D

73

66

V.Ramesh babu Angara

SO/E

74

67

V.Satish Kumar

SO/E

75

68

Sonali Shukla

SO/D

76

69

Sandeep S Kshirsagar

SO/E

77

70

Ravi Prakash Pareek

SO/E

78

71

Sudhir t Ninawe

SO/E

79

72

Koushik Basu

SO/E

80

73

P.K.Panda

SO/F

81

74

R.Thirunavukarasu

SO/E

82

75

Anshumaan Shukla

SO/C

83

76

Seema Nair

SO/C

84

77

Santosh kumar

SO/D

85

78

Suman Babu Mudulkar

SO/D

86

79

K.R.Reddy

SO/E

87

80

Anjali Ravikant Karda

SO/D

88

81

Abhijit Vishnu Mohite

TO/D

91

82

S.N.Shetty

FM/E

92

83

B.H.Mahale

Tech.Sup A (Drg)

94

84

P.T.Naukudkar

SA/G

96

85

M.G.Kothale

SA/F

98

86

L R Gajankush

SA/F

99

87

J.S.Jadhav

D/E

100

88

kumavat S.S

D/E

101

89

Yatin V Koli

D/E

102

90

B.R.Tambe

SA/F

103

91

Y.R.Gadhe

SA/G

105

92

Jagdish Jaya Salavkar

D/E

107

93

S A jalil

SA/G

109

94

G.M.Deshpande

SA/F

110

95

R.S.Rediz

SA/F

112

96

N.S.Pal

SA/F

115

97

A.P.Chourasia

SA/F

116

98

Divan Singh

SA/F

117

99

Swaminath

SA/E

118

100

Santosh Ramdas Amritwar

SA/E

121

101

S.V.Prasad

SA/E

122

102

S P Sharma

SA/F

123

103

S.V.Shinde

SA/F

124

104

Vijay Gupta

TO/D

125

105

Mohodev V Tambe

SA/E

126

106

A.G.Rajendra Babu

TO/E

131

107

Harish Kumar

SO/D

133

108

Rakesh Ranjan

TO/D

134

109

Satheesh Kumar Bojja

TO/C

135

110

Karri Vinod Kumar

TO/D

136

111

Piyush Jain

SO/C

137

112

Amit Singh

SO/D

138

113

Rajneesh Kumar

SO/D

139

114

Jitendra Gupta

SO/C

140

115

Anil Kumar

SO/C

141

116

Raushan Kumar

SO/D

142

117

N.Sreekumar

JC(F&A)

144

118

Shravan Tanjore

SO/D

147

119

Gaurav Trivedi

TO/C

148

120

Narmada R

TO/C

149

121

Hrishikesh A Kurangal

SO/C

150

122

S.komalavalli

AO-III

154

123

Anil P Bavaskar

SO/G

155

124

Kalyan Singh

SO/E

156

125

Anuradha Dodke

DD (OL)

157

126

Mayank Sharma

SO/C

158

127

Mayank Agrawal

SO/C

159

128

Shubham Taliyan

SO/C

160

129

S.K.Nair

SA/G

249

130

R.Y.Thanekar

SA/F

255

131

D.B.Chandekar

SA/E

256

132

K.Mahapatra

SO/H

389

133

Amandeep kundu

SO/C

545

134

A.N.Shukla

SO/C

588

135

Suyash Subhash Patkar

SO/C

660

136

B.P.Joshi

CAO

1202

137

Anil D.Pundalik

SO/H+

1203

138

S.K.Jaiswal

SO/H+

1207

139

Soubhagya Karmakar

SO/C

1209

140

Siddhartha Dhariwal

SO/C

1210

141

Aroop Banerjee

AO-III

1211

142

Tajinder Singh Lamba

SO/C

1218